Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ, 2020

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

27-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020

26-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2020

25-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 2020

24-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ, 2020

23-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ, 2020

22-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2020

20-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 2020

19-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2020

18-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ, 2020

17-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 2020

16-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2020

14-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 2020

13-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ, 2020

12-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ, 2020

11-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ, 2020

10-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ, 2020

09-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ, 2020

08-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ, 2020

07-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ, 2020

06-11-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ, 2020
Show more