Ajit WebTV

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

19-06-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 18 ਜੂਨ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

12-06-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 12 ਜੂਨ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

08-06-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 08 ਜੂਨ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

05-06-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 05 ਜੂਨ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

02-06-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 02 ਜੂਨ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

29-05-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 29 ਮਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

25-05-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 25 ਮਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

22-05-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 22 ਮਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

18-05-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 18 ਮਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

15-05-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 15 ਮਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

11-05-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 11 ਮਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

08-05-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 08 ਮਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

05-05-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 05 ਮਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

01-05-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 01 ਮਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

27-04-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

24-04-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

20-04-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ',20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

17-04-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ',17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

13-04-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ',13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

10-04-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ',10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ
Show more