Ajit WebTV

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 19 ਜੁਲਾਈ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

23-02-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 22 ਫਰਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

15-02-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 14 ਫਰਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

08-02-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 07 ਫਰਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

05-02-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 04 ਫਰਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

01-02-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 31 ਜਨਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

29-01-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 28 ਜਨਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

25-01-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 24 ਜਨਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

22-01-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 21 ਜਨਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

19-01-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 18 ਜਨਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

15-01-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 14 ਜਨਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

08-01-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 07 ਜਨਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

04-01-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 03 ਜਨਵਰੀ 2019, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

01-01-2019

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 31 ਦਸੰਬਰ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

28-12-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 27 ਦਸੰਬਰ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

25-12-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 24 ਦਸੰਬਰ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

21-12-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 20 ਦਸੰਬਰ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

18-12-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 17 ਦਸੰਬਰ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

14-12-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 13 ਦਸੰਬਰ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

11-12-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 10 ਦਸੰਬਰ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ

07-12-2018

'ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ', 6 ਦਸੰਬਰ 2018, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ
Show more