Ajit WebTV

" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 1"

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ

09-12-2018

ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਿਰੋਗ

02-12-2018

ਤਾਕਤ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ 'ਵੀਰਭੱਦਰ' ਆਸਣ

25-11-2018

ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਕਪਾਲਭਾਤੀ' ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

18-11-2018

ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ 'ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਆਸਣ'

11-11-2018

ਕਬਜ਼, ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਆਸਣ'

04-11-2018

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 'ਸਰਵਾਈਕਲ' ਦਾ ਇਲਾਜ

28-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ 'ਕੋਨ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ

21-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ 'ਮਰਕਟ ਆਸਨ' ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

14-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ 'ਪਾਦ ਉਥਾਨ ਆਸਣ' ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

07-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਦੇਖੇ 'ਮਕਰ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

30-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ ਨਾਰਾਇਣ ਆਸਨ ਦਾ ਢੰਗ

23-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ' ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ ਪਵਨ ਮੁਕਤ ਆਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ

16-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਮੰਡੋਕ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

02-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 5

26-08-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 4

19-08-2018

" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 3"

12-08-2018

" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 2"
Show more