Ajit WebTV

" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 1"

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ

17-02-2019

ਲਕਵੇ ਦਾ ਰਾਮ ਬਾਣ ਇਲਾਜ- ਸਿੰਘ ਆਸਨ

27-01-2019

ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ 'ਮਤੱਸਅ ਆਸਣ'

20-01-2019

ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਇਲਾਜ-ਨਟਰਾਜ ਆਸਣ

16-01-2019

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ 'ਸੇਤੂ ਬੰਧ ਆਸਣ'

06-01-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਵੇਖੋ 'ਕਟੀ ਚੱਕਰ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

23-12-2018

ਸਰੀਰਕ ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 'ਚਤੁਰਥਦੰਡਕਾਰ' ਆਸਣ

16-12-2018

ਸਰੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ 'ਅਸ਼ਵਤਥਾ ਆਸਣ'

09-12-2018

ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਿਰੋਗ

02-12-2018

ਤਾਕਤ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ 'ਵੀਰਭੱਦਰ' ਆਸਣ

25-11-2018

ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਕਪਾਲਭਾਤੀ' ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

18-11-2018

ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ 'ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਆਸਣ'

11-11-2018

ਕਬਜ਼, ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਆਸਣ'

04-11-2018

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 'ਸਰਵਾਈਕਲ' ਦਾ ਇਲਾਜ

28-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ 'ਕੋਨ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ

21-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ 'ਮਰਕਟ ਆਸਨ' ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

14-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ 'ਪਾਦ ਉਥਾਨ ਆਸਣ' ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

07-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਦੇਖੇ 'ਮਕਰ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

30-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ ਨਾਰਾਇਣ ਆਸਨ ਦਾ ਢੰਗ

23-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ' ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ ਪਵਨ ਮੁਕਤ ਆਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ

16-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਮੰਡੋਕ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ
Show more