Ajit WebTV

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ 'ਘੀਏ ਦੀ ਚਟਨੀ'

ਜ਼ਾਇਕਾ

15-06-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ 'ਐੱਪਲ-ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ'

08-06-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਆਮ ਜਿਹਾ 'ਆਲੂ ਭੜਥਾ' ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਖ਼ਾਸ

01-06-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਇਸ ਗਰਮੀ 'ਚ ਚਖੋ ਠੰਢੀ ਠੰਢੀ 'ਚਾਕਲੇਟ ਫ਼ਜ'

11-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਮਸਤਾਨਾ ਮਟਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

04-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਪਾਸਤਾ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

27-04-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲਓ 'ਬਦਾਮ ਸ਼ਰਬਤ' ਦਾ ਲੁਤਫ਼

20-04-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੋ 'ਪਿਸਤਾ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

13-04-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਲਚਾ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

06-04-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਗੁਲਕੰਦ' ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੇਖੋ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ

30-03-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ

23-03-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਦ ਹੈ 'ਪਨੀਰ ਸਿਜ਼ਲਰ' ਦਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ

16-03-2019

ਇੰਝ ਬਣਾਓ 'ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ' ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਪਾਵ ਭਾਜੀ'

02-03-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਰਿਆਨੀ

23-02-2019

ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਘਰ ਇੰਝ ਬਣਾਓ 'ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਪਕੌੜੇ'

09-02-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ — 'ਗਜਰੇਲੇ' ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ

26-01-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ

19-01-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਟਮਾਟਰ, ਚਨਾ ਸੂਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ 'ਮਸ਼ਰੂਮ ਸੂਪ'

12-01-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ : ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ

05-01-2019

'ਚਟਪਟੇ ਸਪਰਾਉਟਸ' ਦਾ ਚਟਕਾਰਾ ਲਓ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ।

22-12-2018

ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ 'ਟੋਮੈਟੋ ਬਛੂਆ ਫ਼ਿਸ਼'
Show more