Ajit WebTV

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ - ਅਰਧ ਮਤਸਿਆ ਇੰਦਰ ਆਸਨ

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ

05-07-2020

ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਸਤਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਕਪਾਲ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ'

28-06-2020

ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਸਤ੍ਰਿਕਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

21-06-2020

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਗ

05-04-2020

ਸਰਵਾਇਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਿਕ ਇਲਾਜ

29-03-2020

ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਕਮਰ  ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗਤੀਆਤਮਕ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 

22-03-2020

ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗਤੀਆਤਮਕ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

15-03-2020

ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤਿਆਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

23-02-2020

ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਗ

16-02-2020

ਵੱਖੀ ਭਾਰ ਲੇਟ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹ ਯੋਗ ,ਭਜਾਏਗਾ ਰੋਗ

09-02-2020

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ-ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਯੋਗ ਆਸਨ

02-02-2020

ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗ ਆਸਨ

26-01-2020

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹ ਯੋਗ ਆਸਨ

11-08-2019

ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਟੀ ਗੋਮੁਖ ਆਸਨ

04-08-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ 'ਪਾਦਹਸਤ ਆਸਨ'

28-07-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ : ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਵਰਿਕਸ਼ ਆਸਨ'

14-07-2019

ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ 'ਹੱਲ ਆਸਨ'

07-07-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ - ਵਪ੍ਰੀਤਕਰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਆਸਨ

30-06-2019

ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਥਾਈਰਾਇਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 'ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ'

21-06-2019

ਯੋਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ

21-06-2019

ਕੌਮਾਂਤਰੀ 'ਯੋਗ ਦਿਵਸ' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਮੁੱਲ ਦਾਤ ਹੈ 'ਯੋਗਾ'
Show more