Ajit WebTV

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਆਮ ਜਿਹਾ 'ਆਲੂ ਭੜਥਾ' ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਖ਼ਾਸ

ਜ਼ਾਇਕਾ

12-10-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਇਤੇ ਨਾਲ ਵਧਾਓ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ

05-10-2019

ਖਾਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ-ਪਨੀਰ ਮੰਚੂਰੀਅਨ

28-09-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੁਆਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ 'ਕਲਾਕੰਦ'

14-09-2019

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਟਕਾ-ਟਕ ਕੀਮਾ

07-09-2019

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ ਮਟਰ ਟੁਕੜੀ ਹਲਵਾ

31-08-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ-ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਵੈੱਜ ਰੋਲ

24-08-2019

ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਖੱਟੀ-ਮਿੱਠੀ ਅੰਬ ਦੀ ਚਟਨੀ

17-08-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਆਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਖਾਸ ਬਣਾਓ 'ਅੰਬ ਦਾ ਆਚਾਰ'

10-08-2019

ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ 'ਗਾਜਰ ਦਾ ਆਚਾਰ'

03-08-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਝ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਓ 'ਕੁਲਫ਼ੀ'

27-07-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਇੰਝ ਘਰ ਬਣਾਓ 'ਰਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਪੁੜੇ'

20-07-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 'ਦਹੀਂ ਸੈਂਡਵਿਚ'?

13-07-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ 'ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ'

06-07-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ ਚਟਪਟੀ ''ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦੀ ਚਾਟ''

29-06-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ ਸੁਆਦੀ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਕਸਟਰਡ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

22-06-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਲਓ 'ਪਾਈਨ ਐਪਲ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ' ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਦ

15-06-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ 'ਐੱਪਲ-ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ'

01-06-2019

ਜ਼ਾਇਕਾ : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਇਸ ਗਰਮੀ 'ਚ ਚਖੋ ਠੰਢੀ ਠੰਢੀ 'ਚਾਕਲੇਟ ਫ਼ਜ'

11-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਮਸਤਾਨਾ ਮਟਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

04-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਪਾਸਤਾ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
Show more