Ajit WebTV

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ' ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਲਹਿਰਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ'

ਸੰਗੀਤਕ ਪੈੜਾਂ

15-03-2020

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ 'ਬੇਪਰਵਾਹੀ'

21-02-2020

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ 16ਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

22-12-2019

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਸੰਵੇਦਨਾ' ਦੀ ਚੌਥੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ'

15-12-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਸੰਵੇਦਨਾ' ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਦੋ ਪਲ ਹੋਰ ਖਲੋਅ'

11-12-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਧਮਾਲਾਂ

01-12-2019

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਸੰਵੇਦਨਾ' ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ'

24-11-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ।

22-11-2019

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ 'ਸੰਵੇਦਨਾ', 'ਦਾਸਤਾਨ','ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ' ਤੇ 'ਜੁਗਨੂੰ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

17-11-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਸੰਵੇਦਨਾ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ'

10-11-2019

ਪ੍ਰੋਮੋ - ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਸੰਵੇਦਨਾ'

06-10-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ' ਦੀ ਚੌਥੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀਆਂ'

29-09-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ' ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ'

15-09-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ'

08-09-2019

ਪ੍ਰੋਮੋ : ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ'

25-08-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ' ਦੀ ਚੌਥੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ'

18-08-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ' ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ'

11-08-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ' ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੁਝ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ'

04-08-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਨੇਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਟਿਮਟਿਮਾਈਏ ਦੋਸਤੋ'

28-07-2019

ਪ੍ਰੋਮੋ : ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ'

14-07-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਜੁਗਨੂੰ' ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ'
Show more