Ajit WebTV

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ' ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਲਹਿਰਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ'

ਸੰਗੀਤਕ ਪੈੜਾਂ

06-10-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ' ਦੀ ਚੌਥੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀਆਂ'

29-09-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ' ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ'

15-09-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ'

08-09-2019

ਪ੍ਰੋਮੋ : ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਾਸਤਾਨ'

25-08-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ' ਦੀ ਚੌਥੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ'

18-08-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ' ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ'

11-08-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ' ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੁਝ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ'

04-08-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਨੇਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਟਿਮਟਿਮਾਈਏ ਦੋਸਤੋ'

28-07-2019

ਪ੍ਰੋਮੋ : ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ'

14-07-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਜੁਗਨੂੰ' ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ'

07-07-2019

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਜੁਗਨੂੰ' ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'

30-06-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਜੁਗਨੂੰ' ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਝਿਜਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ'

23-06-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਜੁਗਨੂੰ' ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਰ ਨਗਰ ਦੇ'

16-06-2019

ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਸਰਘੀ' ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵਾ ਸੀ'

13-06-2019

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਸਰਘੀ' 'ਚੋਂ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ'

11-06-2019

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਸਰਘੀ' ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ'

05-06-2019

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ 'ਜੁਗਨੂੰ' 'ਚ ਲੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਕ ਵੀ

01-06-2019

'ਤੇਰਿਆਂ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਸਰਘੀ', ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ 'ਸਰਘੀ' ਐਲਬਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ

25-05-2019

'ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖ਼ਤ ਲਿਖੀਂ ' ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਸਰਘੀ' ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ

22-05-2019

'ਖੂਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ' ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਸਰਘੀ' ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ
Show more