Ajit WebTV

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹ ਯੋਗ ਆਸਨ

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ

16-02-2020

ਵੱਖੀ ਭਾਰ ਲੇਟ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹ ਯੋਗ ,ਭਜਾਏਗਾ ਰੋਗ

09-02-2020

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ-ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਯੋਗ ਆਸਨ

02-02-2020

ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗ ਆਸਨ

11-08-2019

ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਟੀ ਗੋਮੁਖ ਆਸਨ

04-08-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ 'ਪਾਦਹਸਤ ਆਸਨ'

28-07-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ : ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਵਰਿਕਸ਼ ਆਸਨ'

14-07-2019

ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ 'ਹੱਲ ਆਸਨ'

07-07-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ - ਵਪ੍ਰੀਤਕਰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਆਸਨ

30-06-2019

ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਥਾਈਰਾਇਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 'ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ'

21-06-2019

ਯੋਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ

21-06-2019

ਕੌਮਾਂਤਰੀ 'ਯੋਗ ਦਿਵਸ' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਮੁੱਲ ਦਾਤ ਹੈ 'ਯੋਗਾ'

09-06-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਤਿਤਲੀ ਆਸਣ'

02-06-2019

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ 'ਸ਼ਸ਼ਕ ਆਸਨ'

26-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ - ਅਰਧ ਮਤਸਿਆ ਇੰਦਰ ਆਸਨ

12-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ-ਪਸ਼ੂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਸਣ

05-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ : ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਵਕਰ ਆਸਨ'

21-04-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ : ਕਮਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਸੁਪਤ ਬਜਰ ਆਸਨ'

14-04-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ, ਉਸ਼ਟਰ ਆਸਨ - ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ

17-03-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ'

10-03-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਪਾਦ ਅੰਗੁਸ਼ਠ ਆਸਨ'
Show more