Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 16 ਮਈ, 2020

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

26-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ, 2020

25-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2020

24-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2020

23-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ, 2020

22-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ, 2020

21-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2020

20-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ, 2020

19-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020

18-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020

17-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ, 2020

16-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2020

15-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020

14-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ, 2020

13-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ, 2020

12-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ, 2020

11-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 2020

10-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ, 2020

09-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020

08-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ, 2020

07-09-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ, 2020
Show more