Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2020

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

16-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ , 2021

15-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ , 2021

14-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ , 2021

13-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ , 2021

12-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ , 2021

11-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ , 2021

10-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ , 2021

09-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ , 2021

08-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ , 2021

07-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ , 2021

06-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ , 2021

05-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ , 2021

04-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ , 2021

03-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ , 2021

02-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ , 2021

01-01-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020

31-12-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020

30-12-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ, 2020

29-12-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ, 2020

28-12-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ, 2020
Show more